Biodynamisk kranio-sakral terapi

Amerikaneren, osteopaten William Sutherland var optaget af knoglernes bevægelse og var foregangsmanden i forhold til den mekaniske kranio-sakral terapi. Samtiden anerkendte ham aldrig helt, men i dag kan teknologien bekræfte, at kraniets knogler bevæger sig, og at disse bevægelser – eller mangel på samme – har indflydelse på menneskets fysiske og psykiske velbefindende.

Som terapeut i den mekaniske behandling bruger man sine hænder til at mærke klientens kranio-sakrale rytme og med ganske let tryk påvirke kranieknoglerne, hjernehinderne og hjernevæsken. Påvirkningen gør, at kroppens muskler, bindevæv og organer genetablerer adgangen til den energi, som hjernevæsken bærer med i sit flow i centralnervesystemet.

DSC_9981Med den biodynamiske kranio-sakral terapi anvender man stadig de grundlæggende elementer i behandlingen, ved at lytte til den kranio-sakrale rytme og arbejde for at åbne, stabilisere, og afbalancere. Forskellen er, at mens den traditionelle tilgang har karakter af et konkret genoprettende indgreb, – altså en handling med den hensigt at få kroppen til at finde balance og rytme, så forholder den biodynamiske tilgang sig mere stille og støttende i tillid til, at kroppen kan selv. Hensigten er at samarbejde med det, der kaldes The Breath of Life. Et begreb som udtrykker universets kreativitet og den intelligens, som gennemstømmer og organiserer alting. Behandleren skal være i stand til at være til stede med ”det” der er, og være klar over, at kroppen behøver en bevidst berøring for at mobilisere sig selv. Det skal være en berøring, der sanser den iboende sundhedstilstand , og som anerkender den fysiologi, der kommunikerer til behandleren. Grunden til ubalancen er, at personen har mistet sin relation til helheden, og behandlingen handler om at reetablere kontakten til helheden, så kroppen vil være i stand til at korrigere.

For at kunne arbejde biodynamisk er det vigtigt at behandleren kan finde ind i sin egen ”dynamiske stilhed”. Derinde hvor du mærker kontakten med dig selv og alt det, du er en del af. Hele det elektromagnetiske felt i og omkring dig. Når man søger hjælp pga. smerter – det være sig fysiske eller psykiske – har man ofte en forventning om, at behandleren ”gør” noget. En biodynamisk kranio-sakral terapeut ”gør” ikke ret meget. Der mærkes, behandleren er der, støtter. Kun få gange i løbet af behandlingen bevæger behandleren sig, ellers lyttes – ikke med hænderne – men med hele sig.