Mindfulness

Mindfulness som teknisk betegnelse blev lanceret af den amerikanske psykiater Jon Kabat-Zin, da han i 1979 på University of Massachusetts Medical School begndte at undervise i meditation med henblik på stressreduktion.

Mindfulness er en tilstand og en række meditative teknikker. I denne tilstand er du fuldt opmærksom på øjeblikket – den er kendetegnet af nærvær og en følelse af ro, accept og åbenhed. De meditative teknikker er primært hentet fra den tidligere buddhisme. Teknikkerne har alle det til fælles, at de fungerer gennem en fordybelse af opmærksomheden, og at de ikke forsøger at ændre på noget.

Jon Kabat-Zinn beskriver Mindfulness som:

” Mindfulness is moment-to-moment, non-judgmental awareness, cultivated by paying attention. Mindfulness arises naturally from living. It can be strengthened through practice. This practice is sometimes called meditation. But meditation is not what you think. Meditation is really about paying attention, and the only way in which we ca pay attention is through our senses, all of them, including the mind. Mindfulness is a way of befriending ourselves and our experience. Of course, our experience is vast and includes our body, our mind, our heart, and the entire world”.

Forskning har vist, at mindfulness kan give en lang række positive effekter: Større rummelighed, styrket koncentration, færre stressrelaterede symptomer, mere mental ro og en oplevelse af større frihed

Har du brug for mere balance, ro og tålmodighed i dit liv, kan en indsigt og træning i mindfulness derfor hjælpe dig på vej.

I klinikken træner vi meditativ praksis, hvor vi prøver forskellige former for meditationer af og forholder os til hvordan vi oplever effekten, lette yoga-øvelser og grundprincipperne i Mindfulness.